PROFI – 1-dňový pokročilý kurz motoškoly „PO ZADNOM“